Phil for humanity – trang chia sẻ idea tốt cho IELTS


Giới thiệu cho mọi người một trang web có chứa một kho khá lớn idea cho một số topic

Đó là trang Phil for Humanity

Đây là một trang phi lợi nhuận nhé. Trang này cung cấp một lượng idea cho các topic lien quan tới vấn đề về humanity, environment hoặc thậm chí government.

Các idea được trình bày khá hay, với cấu trúc thực sự là không hề khác biệt nhiều so với một bài thi viết IELTS (thậm chí bài nói). Mở đầu cho mỗi vấn đề đều là một số câu nói khái quát về chủ đề – tương đương với mở bài trong task 2 của chúng ta. Các bạn nên tham khảo cách viết của họ, khá là gọn và cũng đơn giản, mà rất logic khi trực tiếp gợi mở ra vấn đề. Ngoài ra có một số câu có thể sử dụng được trong bài viết essay dạng discussion nữa. Ngoài ra thì trong mục Help the World thuộc mục Article Categories, các bạn có thể thấy có nhiều bài viết về reason, problem, effect và solution. Có thể sử dụng để tham khảo tốt cho dạng bài accountant essay.

Phần kết bài cũng tương tự, họ viết rất ngắn gọn, túm lại hoàn toàn nội dung đã debate ở trên bằng việc đưa ra “opinion” cũng như là đưa ra những kết luận mang tính mở. Mình thường thấy người học IELTS, khi viết essay thường có xu hướng chỉ đưa ra “opinion” trực tiếp liên quan mà ít khi biết mở rộng vấn đề ra.

Trong phần thân bài, thực chất ở đây là phần debate chính, họ thường viết ở mỗi vấn đề là dạng pros and cons. Cách trình bày của họ, chúng ta cũng nên tham khảo, bởi đây là cách viết, mặc dù là thu gọn lại, nhưng lại không khác nhiều so với một đoạn trong phần body của bài essay task 2. Bao giờ cũng có đưa ra câu “topic sentence” sau đó phát triển tiếp lên bằng cách đưa ra lập luận, ví dụ. Ở page này thì việc đưa ra ví dụ không nhiều bằng đưa ra lập luận, suy luận, nên cách viết của họ khá logic.

Với trang này, khi khai thác các bạn có thể có một lượng idea không hề ít, ngoài ra thì lượng từ vựng trải rộng ra nhiều chủ đề cũng là một lợi thế không nhỏ khi viết bài viết essay.

Bạn có thể truy cập trang tại đây http://www.philforhumanity.com

Để hình dung về mức độ nhiều của chủ đề bạn có thể nhấn vào mục Article categories.

Nếu bạn cần thêm nguồn đọc Reading, bạn nên tìm thêm tại đây, với rất nhiều trình độ phù hợp http://ducthangbui.com/nguon-doc-ielts-reading-cho-tat-ca-cac-trinh-do-2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: